logo
homepagina
VOOR WIE
In één woord: iedereen!
Zowel kinderen als volwassenen, sporters als niet-sporters kunnen met hun klachten ter hoogte van de voeten bij ons terecht. Ook knie-, heup- en rugklachten die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet worden ook in ons podologisch centrum behandeld.

Sporters
Sporters belasten hun voeten en gewrichten en hebben zo meer kans op blessures. Een screening kan leiden tot podologische zolen die blessures kunnen oplossen of zelf voorkomen. Een multidisciplinaire samenwerking is soms noodzakelijk wanneer uit de screening blijkt dat andere (para)medische factoren een oorzaak van hun klacht zijn.
Kinderen
Kindervoeten kunnen zich fout ontwikkelen, zonder dat dit pijn of klachten veroorzaakt. Een podologische correctie kan later veel problemen voorkomen.
Iedereen
Iedereen kan te maken krijgen met lichamelijke problemen. Een consultatie bij de podoloog kan problemen opsporen, behandelen en voorkomen.
logo
logo
logo
ONDERZOEK
Een podologisch onderzoek in onze praktijk bestaat uit 6 delen. Dit onderzoek duurt in totaal ongeveer één uur.
logo
Anamnese

Ieder consult gaat van start met een uitgebreid vraaggesprek, waar niet enkel de algemene gegevens worden genoteerd, maar ook veel aandacht besteed wordt aan het ontstaan en optreden van uw klacht(en). Eventueel voorgaand onderzoek, behandeling en medische voorgeschiedenis worden eveneens in uw dossier opgenomen.
logo

Schoeninspectie

Vooraleer we van start gaan met diverse metingen en onderzoeken, worden uw schoenen bekeken. De slijtage van uw schoenen vertellen ons heel veel over uw manier van lopen. Hierbij zien wij hoe uw voet de grond raakt en de grond verlaat. Het is dus belangrijk dat u 2 tot 3 paar schoenen meebrengt naar de consultatie. Indien je sport, vergeet ook zeker niet uw sportschoenen mee te brengen.

In onderstaande video's vind je schoenadvies per leeftijd.
Bron: BorgInsole

logo

Klinisch onderzoek

Ons doel bij het klinisch onderzoek is om aan de hand van verschillende testen een bredere kijk te krijgen op de functionaliteit van uw lichaam.
logo

Biomechanisch onderzoek

Tijdens een biomechanisch onderzoek worden er twee lijnen (bissectrices) getekend. Eén op het hielbeen en één op het onderbeen. Dit dient om metingen te kunnen uitvoeren en meten. Deze metingen gebeuren belast en onbelast, statisch en dynamisch. Zo krijgen wij een beeld wat de stand en de beweegelijkheid van uw gewrichten zijn.
logo

Stap-en loopanalyse

U dient hierbij enkele minuten (eventueel) op een loopband te wandelen/lopen, terwijl het stap- en looppatroon geanalyseerd wordt aan de hand van high speed camera’s. De bewegingen van uw voeten worden gecontroleerd en de invloed naar een eventueel hoger gelegen niveau (knie, heup en rug) wordt in verband gebracht. Wij zullen hier dan ook op zoek gaan naar een eventuele afwijking in het gangpatroon die uw klacht kan veroorzaken
logo

Bespreking en advies

Als laatst bekijken we samen de opgenomen beelden. Hierbij worden, in overleg met u, de verschillende behandelingsmogelijkheden besproken en de meest efficiënte behandeling opgestart.